Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości


W ostatnich latach przepisy dotyczące postępowania upadłościowego były wielokrotnie modyfikowane. Główne cele tych zmian to uproszczenie procedur, możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne oraz przeniesienie postępowania do środowiska internetowego.

Jednym z rezultatów tych zmian jest wprowadzenie upadłości konsumenckiej. Aktualne wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19, wzrost inflacji, duże koszty energii i wysokie stopy procentowe spowodowały wzrost popularności tego rozwiązania, z czym wiąże się coraz większa liczba wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądach.

Chociaż upadłość konsumencka może wydawać się korzystnym rozwiązaniem dla osób zadłużonych, nie jest ona odpowiednia dla wszystkich.

Poniżej wyjaśnimy co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, aby była ona rzeczywiście korzystna dla dłużnika, a nie przysporzyła dodatkowych problemów jemu i jego rodzinie.

Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na różnice między upadłością konsumencką a upadłością przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że termin upadłość konsumencka jest potoczny i nieprecyzyjny. Sąd nie może ogłosić upadłości konsumenckiej wobec przedsiębiorców, ale nie oznacza to, że każda osoba niebędąca przedsiębiorcą może skutecznie złożyć taki wniosek.

Zgodnie z art. 5 prawa upadłościowego, postępowanie upadłościowe stosuje się także do wspólników spółek osobowych i spółki partnerskiej, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania tych spółek. Oznacza to, że osoby wymienione w przepisie, nawet nie będąc przedsiębiorcami, nie mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej.

W momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości nieposiadanie statusu przedsiębiorcy jest istotne. Jeśli działalność została wykreślona z CEIDG, można już skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Natomiast zawieszenie działalności bez wykreślenia z CEIDG nie pozbawia nas statusu przedsiębiorcy i sąd oddali taki wniosek.

Przesłanki upadłości konsumenckiej i koszty

Spełnienie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej sprawia, że jedyną przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność wnioskodawcy. O niewypłacalności mówimy, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące. Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 30 zł.

Postępowanie upadłościowe w KRZ

Obecnie większość postępowań upadłościowych odbywa się za pośrednictwem platformy Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Jednak wniosek o upadłość konsumencką można złożyć również fizycznie w sądzie.

Po ogłoszeniu upadłości postępowanie prowadzone jest w systemie KRZ, a dłużnik musi posiadać podpis elektroniczny oraz konto w systemie. Założenie konta w KRZ jest jednym z pierwszych kroków, które wymaga syndyk, więc warto to zrobić wcześniej.

Złożenie wniosku w systemie KRZ jest czasochłonne i skomplikowane, dlatego skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może wiązać się z kosztami nawet kilku tysięcy złotych.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o upadłość wymaga rozważenia konsekwencji, takich jak ograniczony dostęp do majątku, który może zostać zlikwidowany przez syndyka. Syndyk może również zajmować wynagrodzenie i środki na koncie bankowym, a w przypadku sprzedaży mieszkania, zapewni środki na wynajem na okres 12-24 miesięcy.

Warto pamiętać, że w trakcie trwania postępowania dłużnik traci możliwość swobodnego zarządzania majątkiem. Ukrywanie majątku lub dochodów przed syndykiem może skutkować umorzeniem postępowania przez sąd i brakiem uwolnienia się od zobowiązań.

Plan spłaty

Syndyk sporządza projekt planu spłaty wierzycieli, uwzględniając możliwości zarobkowe upadłego. W wyjątkowych przypadkach sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty, jeśli upadły jest trwale niezdolny do jakichkolwiek spłat.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka może być atrakcyjną perspektywą dla zadłużonych, ale należy zastanowić się nad potencjalnymi trudnościami. Skonsultowanie się ze specjalistą może pomóc ocenić sytuację i przygotować odpowiedni wniosek o ogłoszenie upadłości.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2024-05-25

Alternatywy dla upadłości konsumenckiej: Kiedy warto rozważyć inne rozwiązania finansowe?


Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej znanym procesem, choć często postrzeganym jako ostateczność. Wiele osób zmagających się z problemami finansowymi automatycznie skłania się ku upadłości konsumenckiej jako rozwiązaniu. Jednakże istnieją alternatywne ścieżki, które mogą okazać się korzystniejsze dla Twojej sytuacji finansowej i prawnej. Zanim zdecydujesz się na drogę upadłości, warto rozważyć inne dostępne opcje.

Upadłość konsumencka Kraków kancelaria – doradztwo w wyborze ścieżki

Zanim podejmiesz decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, skonsultuj się z doświadczoną kancelarią, która specjalizuje się w upadłościach konsumenckich. Profesjonalni doradcy mogą pomóc Ci zrozumieć wszystkie dostępne opcje i doradzić, która z nich będzie najlepsza dla Twojej unikalnej sytuacji. Dzięki temu zyskujesz pełny obraz możliwości, jakie daje prawo, i możesz podjąć świadomą decyzję.

Alternatywy dla upadłości konsumenckiej – co warto rozważyć?

Istnieją różne alternatywy dla upadłości konsumenckiej, które mogą pomóc w uregulowaniu długów i przywróceniu stabilności finansowej:

1. Restrukturyzacja długów

Restrukturyzacja długów to proces negocjacji z wierzycielami w celu zmiany warunków spłaty. Może to obejmować zmniejszenie wysokości miesięcznych rat, wydłużenie okresu spłaty lub obniżenie oprocentowania. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet częściowe umorzenie długu. Kluczowe jest tutaj przekonanie wierzycieli, że restrukturyzacja długów będzie dla nich korzystniejsza niż proces upadłościowy, który może skutkować mniejszymi zwrotami.

2. Konsolidacja długów

Konsolidacja długów polega na połączeniu kilku zobowiązań w jedno zobowiązanie z jednym, często niższym oprocentowaniem. Jest to szczególnie przydatne, gdy masz wiele długów z różnymi stawkami procentowymi. Jedna miesięczna rata i jedno oprocentowanie mogą ułatwić zarządzanie finansami i umożliwić szybsze wyjście z zadłużenia.

3. Umowy z wierzycielami

Inną alternatywą jest bezpośrednie negocjowanie z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego spłaty długów. Może to obejmować odroczenie płatności, obniżenie całkowitej kwoty do spłaty lub ustalenie nowego harmonogramu spłat. Ważne jest, aby pamiętać, że wierzyciele często wolą otrzymać jakąś część długu niż ryzykować jego całkowitą utratę w wyniku upadłości.

Ważne jest, aby każda z tych opcji była dokładnie przeanalizowana pod kątem indywidualnych potrzeb i możliwości dłużnika.

Upadłość konsumencka Kraków – kiedy naprawdę jest potrzebna?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w Krakowie powinna być rozważana jako środek ostateczny, gdy inne metody zarządzania długiem okazują się nieskuteczne. Jest to proces, który powinien być brany pod uwagę w sytuacjach, gdy zadłużenie znacząco przewyższa możliwości finansowe dłużnika, a inne opcje, takie jak restrukturyzacja czy renegocjacje długów, nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Sytuacje wymagające rozważenia upadłości konsumenckiej:

 1. Niewspółmierność długów do dochodów: Gdy suma długów jest znacznie wyższa niż roczne dochody i nie ma realistycznej możliwości ich spłaty w rozsądnym czasie, upadłość konsumencka może być najlepszą opcją.
 2. Nieskuteczność innych metod zarządzania długiem: Jeśli próby renegocjacji długów, konsolidacji kredytów czy restrukturyzacji finansowej nie prowadzą do poprawy sytuacji, upadłość konsumencka może być jedynym rozwiązaniem umożliwiającym uniknięcie ciągłego narastania długów i odsetek.
 3. Ciężar psychiczny i emocjonalny: Upadłość konsumencka może być również rozważana w sytuacji, gdy długi zaczynają mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i życie osobiste, ograniczając możliwość normalnego funkcjonowania.

Upadłość Kraków. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego  Piotr Łuczak

Zanim wybierzesz drogę upadłości konsumenckiej, warto rozważyć wszystkie dostępne opcje. Skonsultuj się z naszą kancelarią w Krakowie, Katowicach lub Rzeszowie, aby zrozumieć swoje możliwości i wybrać najkorzystniejszą ścieżkę. Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna i wymaga indywidualnego podejścia.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2024-01-05

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w ożywieniu firmy


Restrukturyzacja firmy to proces, który może okazać się kluczowy dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Szczególnie w obliczu kryzysu finansowego, dynamicznych zmian na rynku lub wewnętrznych problemów organizacyjnych, restrukturyzacja nie jest tylko opcją – często staje się koniecznością.

Restrukturyzacja – pierwszy krok do sukcesu

Proces restrukturyzacji jest złożony i wymaga nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale także doświadczenia biznesowego i umiejętności negocjacyjnych. Restrukturyzacja może obejmować reorganizację struktury własnościowej firmy, zmiany w modelu biznesowym, a także optymalizację procesów operacyjnych i finansowych. Kluczowe jest, aby podejść do niej strategicznie, z zimną głową i jasno określonym celem.

Doradca restrukturyzacyjny – Twój przewodnik przez proces zmian

Doradca restrukturyzacyjny odgrywa niezmiernie ważną rolę w procesie restrukturyzacji. Jego zadaniem jest nie tylko analiza obecnej sytuacji firmy, ale również identyfikacja kluczowych obszarów wymagających zmian oraz opracowanie i wdrożenie efektywnego planu restrukturyzacji. Doradca jest wsparciem dla zarządu firmy, pomaga w negocjacjach z wierzycielami, dostawcami oraz innymi zainteresowanymi stronami. Praca doradcy często wykracza poza aspekty finansowe i prawne – obejmuje także doradztwo strategiczne, pomoc w zarządzaniu zmianą oraz wsparcie w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – gwarancja profesjonalizmu

Wybór kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu całego procesu. To eksperci z odpowiednimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem, którzy są w stanie skutecznie przeprowadzić firmę przez trudny okres zmian. Kwalifikacje takie zapewniają, że doradca posiada niezbędną wiedzę z zakresu prawa, finansów oraz zarządzania kryzysowego. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny to także osoba, która potrafi spojrzeć na firmę z zewnątrz, co często pozwala na wyłonienie i wykorzystanie nowych, nieoczekiwanych możliwości dla firmy.

Jak doradca restrukturyzacyjny może ożywić Twoją firmę?

Działania podejmowane przez doradcę restrukturyzacyjnego mogą znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej i operacyjnej firmy. Przemyślany plan restrukturyzacji pozwala na optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, a także poprawę relacji z wierzycielami i partnerami biznesowymi. Doradca pomaga także w identyfikacji nowych możliwości biznesowych oraz w dostosowaniu strategii firmy do zmieniających się warunków rynkowych. Z jego pomocą można przeprowadzić skuteczny turnaround, czyli odwrócenie negatywnych trendów i wprowadzenie firmy na ścieżkę wzrostu.

Kluczowe korzyści płynące z restrukturyzacji

Głównym celem restrukturyzacji jest poprawa sytuacji finansowej i operacyjnej firmy, ale korzyści mogą być znacznie szersze. Proces ten często prowadzi do lepszego zrozumienia rynku, dostosowania produktów lub usług do aktualnych potrzeb klientów, a także do budowania lepszych relacji z partnerami biznesowymi. Restrukturyzacja może również wpłynąć na poprawę wizerunku firmy, pokazując rynkowi i klientom, że firma jest elastyczna, adaptacyjna i gotowa na zmiany. W dłuższej perspektywie dobrze przeprowadzona restrukturyzacja może prowadzić do zwiększenia wartości firmy, otwierając drogę do nowych inwestycji i rozwoju.

Podsumowanie

Restrukturyzacja firmy pod okiem doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego to szansa na nowe życie przedsiębiorstwa. To proces wymagający zarówno odwagi, jak i strategicznego planowania, ale dzięki wsparciu doradcy, można przekształcić wyzwania w nowe możliwości rozwoju. Odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja nie tylko ratuje firmę przed kryzysem, ale także ustawia ją na ścieżce trwałego i stabilnego wzrostu.

Jeśli Twoja firma stoi przed wyzwaniem restrukturyzacji lub potrzebuje profesjonalnego wsparcia w przeprowadzeniu zmian, skontaktuj się z naszą kancelarią. Sprawdź, jak możemy pomóc w odnowie i rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2023-12-27

Znaki, że Twoja firma potrzebuje restrukturyzacji i jak się za to zabrać


Jesteś właścicielem firmy lub zarządzasz przedsiębiorstwem? Zastanawiasz się, czy Twoja firma potrzebuje restrukturyzacji? Warto wiedzieć, że restrukturyzacja firmy może być kluczem do jej przetrwania i sukcesu. W tym artykule omówimy, co to jest restrukturyzacja firmy, jakie znaki wskazują na konieczność restrukturyzacji oraz podpowiemy, jakie działania warto podjąć.

Sygnały wskazujące na konieczność restrukturyzacji firmy

 • Spadek płynności finansowej – jeśli firma ma trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań, opóźnia płatności dostawcom lub nie ma wystarczającej ilości gotówki na bieżące wydatki, to może być znak, że potrzebuje restrukturyzacji finansowej.
 • Narastający dług – wzrost zadłużenia może stanowić obciążenie dla firmy, dlatego restrukturyzacja może pomóc w negocjowaniu korzystniejszych warunków kredytów.
 • Trudności w regulowaniu zobowiązań – jeśli firma nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań, może to prowadzić do problemów z wierzycielami i utraty zaufania rynku.
 • Spadek rentowności – jeśli rentowność firmy stale maleje, a zyski są niskie, może to wskazywać na potrzebę restrukturyzacji operacyjnej lub kosztowej.
 • Utrata konkurencyjności – zmiany na rynku mogą sprawić, że firma traci konkurencyjność. Restrukturyzacja może pomóc w dostosowaniu strategii biznesowej do nowych realiów.

Restrukturyzacja firmy, na czym polega?

Restrukturyzacja firmy to kompleksowy proces mający na celu poprawę jej działania i efektywności. Rozpoczyna się od dokładnej analizy obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, co obejmuje ocenę finansową, operacyjną i konkurencyjność na rynku. Na tej podstawie opracowywany jest plan działania, który może obejmować zmiany w strukturze organizacyjnej, usprawnienia w procesach produkcyjnych, optymalizację zarządzania finansami lub dostosowanie zasobów ludzkich. Kluczowym celem jest identyfikacja obszarów wymagających poprawy i skoncentrowanie się na nich

Od czego należy zacząć restrukturyzację?

Warto rozważyć restrukturyzację firmy wtedy, gdy pojawiają się wyraźne sygnały problemów, takie jak spadające zyski, trudności finansowe czy utrata konkurencyjności. Jednak jeszcze lepszym podejściem może być proaktywne podejście do restrukturyzacji. Jeśli firma jest świadoma swoich wyzwań i chce uniknąć poważniejszych kryzysów, warto wcześniej skonsultować się z doradcą restrukturyzacyjnym. Taki ekspert pomoże ocenić sytuację, określić potrzebę restrukturyzacji, oraz opracować skuteczny plan działania, co może znacznie zwiększyć szanse na sukces i zmniejszyć ryzyko utraty wartości firmy. 

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Warto zrozumieć, że całkowite koszty restrukturyzacji firmy są uzależnione od wielu czynników, a sama restrukturyzacja może mieć różny zakres i skomplikowanie. Koszty te obejmują szereg elementów, takich jak wynagrodzenia dla konsultantów restrukturyzacyjnych oraz koszty związane z ewentualnymi zmianami w zatrudnieniu, takimi jak odprawy pracowników. Dodatkowo na koszty wpływają także  inwestycje w technologię lub nową strategię biznesową, które mogą być niezbędne w ramach restrukturyzacji. Należy jednak pamiętać, żeby koszty restrukturyzacji traktować jako inwestycję w przyszłość przedsiębiorstwa, która przyniesie znaczące korzyści w dłuższej perspektywie.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w procesie restrukturyzacji, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy doświadczonym zespołem doradców restrukturyzacyjnych, gotowych pomóc Ci odwrócić sytuację firmy na lepsze. Działając razem, możemy osiągnąć pozytywne rezultaty i przywrócić Twojej firmie stabilność i sukces na rynku. 

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2023-11-10

Najważniejsze wyzwania wewnętrzne podczas restrukturyzacji firmy


Restrukturyzacja firmy to proces, który może przybrać wiele form, od zmian w strukturze organizacyjnej po redukcję zatrudnienia lub zmiany w strategii biznesowej. Często jest ona konieczna, aby dostosować firmę do zmieniających się warunków rynkowych i ekonomicznych. Jednak to, co wydaje się nieuniknione z punktu widzenia biznesu, może okazać się wyjątkowo trudne z perspektywy zarówno pracowników, jak i wierzycieli firmy.

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Jednym z głównych wyzwań podczas restrukturyzacji firmy jest zapewnienie, że pracownicy zostaną odpowiednio zaangażowani i zrozumieją powody zmian. Komunikacja jest kluczowa – pracownicy muszą wiedzieć, dlaczego restrukturyzacja jest konieczna i jakie będą jej skutki dla nich samych. Brak jasnej komunikacji może prowadzić do niepokoju wśród pracowników, spadku morale i obniżenia wydajności.

Podczas restrukturyzacji warto organizować regularne spotkania z pracownikami, podczas których wyjaśnia się cele procesu, plan działania i jakie zmiany będą wprowadzone. Dzięki temu pracownicy będą czuli się bardziej zaangażowani i będą mieli pewność, że są traktowani uczciwie. Ważne jest również uwzględnienie opinii pracowników i możliwość zadawania pytań, aby rozwiać ewentualne wątpliwości.

Restrukturyzacja firmy a odprawa

Zwolnienia pracowników to często nieunikniony element restrukturyzacji firmy. Jest to delikatna kwestia, która musi być przeprowadzona w sposób adekwatny do sytuacji i przepisów prawnych. Niedostateczne odprawy mogą prowadzić do niezadowolenia pracowników i otwarcia drzwi do potencjalnych konfliktów prawnych, co dodatkowo obciąży finanse firmy. Przy określaniu odpraw należy kierować się przede wszystkim obowiązującym prawem pracy oraz regulacjami branżowymi. Dobre praktyki obejmują również uwzględnienie stażu pracy, pozycji zawodowej i innych czynników indywidualnych.

Restrukturyzacja firmy a długi

Restrukturyzacja firmy często wiąże się z problemami finansowymi, które są jednym z głównych powodów tego procesu. Rozwiązaniem są m.in. negocjacje z wierzycielami, które mogą być trudne, ale konieczne. Kluczowym celem jest uzyskanie korzystnych warunków spłaty długów, które będą dostosowane do zdolności finansowej firmy. To może obejmować restrukturyzację harmonogramu spłat, renegocjację stóp procentowych czy wypracowanie planu spłaty zadłużenia. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do zminimalizowania ryzyka finansowego i zapewnienia sobie solidnych fundamentów do przyszłego rozwoju.

Planowanie restrukturyzacji firmy

Niezależnie od rodzaju zmian, firma musi mieć klarowny plan działania. Obejmuje to określenie celów restrukturyzacji, stworzenie harmonogramu działań oraz odpowiednią alokację zasobów. Warto rozpocząć od dokładnej analizy sytuacji firmy, zidentyfikowania problemów i określenia, co trzeba zmienić. Następnie planuje się kroki do osiągnięcia tych celów oraz określa, kto będzie za nie odpowiedzialny. Plan powinien być elastyczny, aby można było dostosowywać go do zmieniających się warunków. Bez odpowiedniego planu firma może łatwo pogrążyć się w chaosie i tracić cenny czas.

Wnioski

Restrukturyzacja firmy to trudny proces, który wymaga dokładnego przemyślenia i zarządzania wieloma wyzwaniami. Komunikacja z pracownikami, właściwa obsługa odpraw oraz skuteczne rozwiązanie problemu długów są kluczowe. Przed rozpoczęciem restrukturyzacji warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże stawić czoła wyzwaniom wewnętrznym i zapewnić sukces całego procesu.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2023-11-09

Restrukturyzacja finansowa: Jak poprawić płynność finansową firmy?


Płynność finansowa firmy stanowi kluczowy czynnik wpływający na jej zdolność do normalnego funkcjonowania i osiągania celów biznesowych. W sytuacji, gdy płynność finansowa jest zagrożona lub już znacząco osłabiona, niezbędne jest podjęcie skutecznych działań naprawczych. 

Restrukturyzacja finansowa a problemy firmy

Płynność finansowa stanowi kluczowy filar stabilności każdej firmy. Jest to zdolność przedsiębiorstwa do bieżącego regulowania swoich zobowiązań, płacenia dostawcom, pracownikom oraz obsługiwania długu. 

Restrukturyzację finansową firmy warto rozważyć w momencie, gdy firma boryka się z problemami takimi jak spadek płynności finansowej, narastający dług, trudności w regulowaniu zobowiązań, utrata dochodów lub obniżenie wartości aktywów. Warto działać wcześnie, aby uniknąć poważniejszych kryzysów finansowych i zabezpieczyć długoterminową stabilność przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa – strategie

Jakie rozwiązania mogą pomóc w poprawie płynności finansowej przedsiębiorstwa?

Renegocjacja warunków zadłużenia

Jednym z najważniejszych kroków podczas restrukturyzacji finansowej jest renegocjacja warunków kredytów. Firmy często są obciążone różnymi rodzajami zobowiązań, takimi jak pożyczki bankowe czy obligacje. W trudnych sytuacjach finansowych warto podjąć rozmowy z wierzycielami w celu uzyskania korzystniejszych warunków, takich jak wydłużenie okresu spłaty, obniżenie stóp procentowych lub nawet częściową umorzenie długu.

Rozwiązaniem może być także konsolidacja zadłużenia, czyli proces polegający na połączeniu wszystkich istniejących długów w jeden, bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zarządzania kredyt. W efekcie firma ma do czynienia z jednym zobowiązaniem o klarownych warunkach, co ułatwia kontrolowanie i spłatę długu.

Poszukiwanie nowych źródeł finansowania

Restrukturyzacja finansowa firmy może stanowić okazję do poszukiwania nowych źródeł finansowania. Firmy mogą rozważyć różne opcje, takie jak pozyskanie inwestorów, emisja nowych akcji czy korzystanie z instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym. Środki pozyskane w ten sposób mogą zostać wykorzystane do spłaty istniejących długów lub do inwestycji w działalność firmy.

Optymalizacja kosztów operacyjnych

Kluczowym aspektem poprawy płynności finansowej jest optymalizacja kosztów operacyjnych firmy. To wymaga dokładnej analizy procesów biznesowych i identyfikacji obszarów, w których można dokonać oszczędności. Może to obejmować redukcję zatrudnienia, zmniejszenie wydatków na marketing, czy bardziej efektywne zarządzanie zapasami.

Dywersyfikacja źródeł przychodów

W przypadku, gdy firma jest zależna od jednego lub kilku głównych źródeł przychodów, istnieje ryzyko, że utrata jednego z tych źródeł może znacząco wpłynąć na płynność finansową. Dywersyfikacja źródeł przychodów, czyli poszukiwanie nowych rynków, segmentów klientów lub produktów, może pomóc w zrównoważeniu przychodów i zminimalizowaniu ryzyka.

Ostatecznie, niezależnie od zastosowanych strategii, kluczem do restrukturyzacji firmy jest systematyczne monitorowanie płynności finansowej firmy oraz prognozowanie przyszłych potrzeb finansowych. To pozwala na szybką reakcję na ewentualne problemy i dostosowywanie strategii w oparciu o bieżące dane.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2023-11-08

Co oznacza sprzedaż nieruchomości przez syndyka z wolnej ręki?


W trakcie procesów upadłościowych, które dotykają przedsiębiorstwa lub osoby prywatne, nieruchomości często stają się przedmiotem sprzedaży w celu spłaty długów i zaspokojenia wierzycieli. Proces ten może przybrać różne formy, w tym sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej lub, w niektórych przypadkach, sprzedaż z wolnej ręki przez syndyka. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu drugiemu przypadkowi, omawiając, czym jest i jakie są zasady tego procesu.

Definicja sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka

Sprzedaż przez syndyka nieruchomości z wolnej ręki to proces, w którym syndyk – osoba mianowana przez sąd w celu zarządzania majątkiem dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego – sprzedaje nieruchomość bez konieczności przeprowadzania licytacji publicznej. Jest to sytuacja nietypowa, gdyż zazwyczaj nieruchomości są sprzedawane na licytacjach, na których potencjalni nabywcy konkurują ze sobą, starając się uzyskać jak najkorzystniejszą cenę.

W przypadku sprzedaży z wolnej ręki syndyk ma pewną swobodę w wyborze nabywcy oraz w ustalaniu ceny. Jednakże musi działać w interesie wszystkich wierzycieli i dążyć do uzyskania jak najwyższej sumy, która zostanie przeznaczona na spłatę długów dłużnika. Proces ten jest monitorowany przez sąd oraz inne zainteresowane strony.

Sprzedaż z wolnej ręki przez syndyka można zastosować:

 • Gdy nieruchomość jest trudno dostępna lub stanowi zagrożenie dla potencjalnych nabywców.
 • W przypadku potrzeby pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z procesem sprzedaży.
 • Gdy mienie, które ma zostać sprzedane, jest podatne na szybkie pogorszenie się stanu lub straciłoby znaczną część swojej wartości w wyniku opóźnienia sprzedaży.
 • Kiedy przechowywanie mienia wiązałoby się z kosztami znacznie przekraczającymi jego wartość.

Zasady i procedura sprzedaży z wolnej ręki

Proces sprzedaży nieruchomości przez syndyka z wolnej ręki jest monitorowany i zatwierdzany przez sąd. Kluczowe zasady i etapy tego procesu to:

Podjęcie decyzji: Syndyk, po analizie okoliczności i konsultacji z sądem oraz innymi zainteresowanymi stronami, decyduje o konieczności sprzedaży z wolnej ręki.

Określenie wartości: Syndyk stara się określić realną wartość nieruchomości, biorąc pod uwagę bieżący rynek nieruchomości oraz ewentualne oceny rzeczoznawców.

Negocjacje i wybór nabywcy: Syndyk może negocjować bezpośrednio z potencjalnymi nabywcami i wybrać tę osobę lub instytucję, która złoży najlepszą ofertę. To może obejmować cenę zakupu oraz warunki transakcji.

Zatwierdzenie przez sąd: Wszystkie warunki sprzedaży, w tym cena i wybór nabywcy, muszą być zatwierdzone przez sąd, aby zapewnić uczciwość procesu.

Zaspokojenie wierzycieli: Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są używane do spłaty długów dłużnika zgodnie z ustalonymi priorytetami.

Raportowanie i rozliczenie: Syndyk jest zobowiązany do dokładnego raportowania procesu sprzedaży oraz rozliczenia uzyskanych środków przed sądem i wobec wierzycieli.

Podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez syndyka to nietypowa, ale czasem konieczna procedura, która ma na celu zaspokojenie wierzycieli dłużnika i umożliwienie kontynuacji procesów upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. Jest to proces nadzorowany przez sąd i wymaga przestrzegania rygorystycznych zasad. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że każda sytuacja jest unikalna, a wybór tego rodzaju sprzedaży jest uzależniony od wielu czynników, takich jak dostępność nieruchomości, jej wartość i konkretne okoliczności przypadku. W związku z tym decyzję o sprzedaży z wolnej ręki zawsze podejmuje się indywidualnie, z uwzględnieniem interesów wszystkich zaangażowanych stron.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2023-11-06

Restrukturyzacja w czasach kryzysu: strategie przetrwania i odbudowy


Kryzysy gospodarcze, takie jak recesje czy pandemie, mogą postawić przed firmami wiele wyzwań. Spadek popytu, ograniczenia w działalności czy niepewność na rynku to tylko niektóre z problemów, z którymi przedsiębiorstwa muszą się mierzyć. W takich momentach restrukturyzacja firmy może być kluczowym narzędziem, które umożliwi jej przetrwanie i odbudowę.

Strategie restrukturyzacji firmy

1. Przegląd portfela produktów i usług

Podczas restrukturyzacji firmy warto rozważyć, czy obecny portfel produktów lub usług jest wciąż opłacalny i zgodny z bieżącymi potrzebami rynku. Może okazać się konieczne wycofanie się z nieopłacalnych działań lub wprowadzenie nowych produktów, które lepiej odpowiadają aktualnym trendom i oczekiwaniom klientów.

2. Optymalizacja kosztów

Kontrola kosztów jest kluczowym elementem restrukturyzacji w czasach kryzysu. Firma powinna dokładnie przeanalizować swoje wydatki i szukać możliwości redukcji kosztów operacyjnych. To może obejmować zwolnienia pracowników, zmniejszenie kosztów marketingu, czy renegocjację umów z dostawcami.

3. Dywersyfikacja źródeł dochodu

Ograniczanie ryzyka gospodarczego może być osiągnięte poprzez różnicowanie źródeł dochodu. Firmy mogą rozważyć ekspansję na nowe rynki, wprowadzenie dodatkowych kanałów dystrybucji lub rozwijanie nowych produktów, które pomogą zwiększyć przychody i zminimalizować wpływ kryzysu na firmę.

4. Restrukturyzacja zadłużenia firmy

Restrukturyzacja zadłużenia firmy jest często nieunikniona w trudnych czasach. Może to obejmować renegocjację warunków kredytów, wydłużenie okresu spłaty, lub poszukiwanie nowych źródeł finansowania. Długofalowe zarządzanie zadłużeniem może pomóc w poprawie płynności finansowej i zmniejszeniu ryzyka bankructwa.

5. Innowacje i automatyzacja

Wprowadzenie innowacji technologicznych i procesowych może pomóc firmie w osiągnięciu efektywności operacyjnej. Automatyzacja procesów może zmniejszyć koszty pracy i poprawić jakość produktów lub usług, co może przyczynić się do wyjścia z kryzysu w lepszej pozycji.

Restrukturyzacja firmy a długi

W przypadku restrukturyzacji zadłużenia może dojść do zmiany warunków kredytów, takich jak stopy procentowe, okres spłaty, czy główna kwota zadłużenia. Firmy muszą dokładnie rozważyć te zmiany i ocenić, jak wpłyną one na ich zdolność do spłacenia długów w przyszłości. Warto również pamiętać, że restrukturyzacja zadłużenia może wpłynąć na relacje z wierzycielami. Dlatego ważne jest, aby prowadzić otwartą komunikację i starannie negocjować warunki restrukturyzacji.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej to proces, który może być jeszcze bardziej wymagający, ponieważ właściciel firmy jest jednocześnie głównym decydentem i wykonawcą wszystkich działań. W takim przypadku restrukturyzacja może wymagać nie tylko zmiany strategicznej, ale także rewizji samej roli i obowiązków właściciela. Jednym z pierwszych kroków może być przegląd biznesplanu i modelu biznesowego, aby określić, czy są one nadal zgodne z rzeczywistymi możliwościami i potrzebami rynku. Właściciele firm jednoosobowych mogą być zmuszeni do dokładnej analizy swoich umiejętności i zasobów oraz do rozważenia outsourcingu niektórych zadań, aby zoptymalizować efektywność działalności.

Wybór odpowiedniej strategii restrukturyzacji zależy od indywidualnej sytuacji firmy, jej potrzeb i celów. Dlatego warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże opracować plan działania i przeprowadzić proces restrukturyzacji w sposób skuteczny.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2023-11-03

Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw: Która opcja jest najlepsza dla twojej firmy?


Każda firma, niezależnie od swoich rozmiarów i branży, może stanąć w obliczu trudności finansowych. Kluczem do przetrwania i odbudowy jest skuteczne zarządzanie tymi wyzwaniami. Jednym z istotnych instrumentów dostępnych dla przedsiębiorstw jest proces restrukturyzacji. Na czym polega i jakie są jego rodzaje?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: Co to właściwie oznacza?

Restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu przekształcenie działalności firmy w taki sposób, aby poprawić jej sytuację finansową, efektywność i ogólną wydajność. Jest to bardziej elastyczne podejście niż ogłoszenie upadłości firmy, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw podejmuje się różnorodne działania. Takie jak redukcja kosztów, restrukturyzacja długu, zmiana strategii biznesowej czy przemodelowanie struktury organizacyjnej.

Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw

1. Restrukturyzacja pozasądowa

Restrukturyzacja pozasądowa, nazywana także restrukturyzacją miękką, jest procesem, który pozwala firmie na poprawę swojej sytuacji finansowej. Jest to rozwiązanie bez konieczności korzystania z narzędzi prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. To podejście polega na podejmowaniu działań naprawczych na wczesnym etapie. Mogą to być renegocjacje warunków współpracy z kontrahentami czy negocjacje z wierzycielami finansowymi w celu wypracowania wspólnych rozwiązań.

2. Restrukturyzacja sądowa

Restrukturyzacja sądowa opiera się na przepisach prawa restrukturyzacyjnego i może przybierać kilka form, w tym:

 • Postępowanie sanacyjne: Postępowanie sanacyjne jest bardziej radykalnym rodzajem restrukturyzacji i jest dedykowane firmom, które borykają się z poważnymi problemami ekonomicznymi. Proces ten wymaga wdrożenia szeroko zakrojonych działań naprawczych i pozwala na pełną ochronę dłużnika przed egzekucjami. Redukcję zatrudnienia z pominięciem przepisów Kodeksu pracy oraz sprzedaż składników majątku dłużnika ze skutkiem egzekucyjnym. W postępowaniu sanacyjnym zarząd nad firmą sprawuje zarządca wyznaczony przez sąd.
 • Postępowanie układowe: Postępowanie układowe to proces, w którym dłużnik próbuje zawrzeć układ z wierzycielami. Jest to bardziej sformalizowana procedura niż restrukturyzacja pozasądowa i obejmuje negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie spłaty długów i warunków współpracy.
 • Przyspieszone postępowanie układowe: W przyspieszonym postępowaniu układowym, dłużnik ma ograniczony czas na negocjacje z wierzycielami i zawarcie układu. To rozwiązanie jest stosowane w sytuacjach, gdy firma potrzebuje szybkiej interwencji w celu uniknięcia upadłości.
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu: Jest to procedura, w której układ jest zatwierdzany przez sąd, a następnie jest wykonywany pod nadzorem nadzorcy układu, czyli doradcy restrukturyzacyjnego wybranego przez dłużnika. Jest to najszybsza i najmniej sformalizowana forma restrukturyzacji, z minimalnym udziałem sądu.

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to, która z procedur jest najkorzystniejsza. To zależy od unikalnej sytuacji dłużnika, głównie od stopnia powagi jego problemów finansowych oraz od tego, jakie narzędzia prawa restrukturyzacyjnego będą niezbędne w danej sytuacji. Niezależnie od wybranej formy restrukturyzacji, ważne jest, aby działać szybko i skonsultować się z profesjonalistami. Restrukturyzacja przedsiębiorstw może być trudnym procesem, ale z odpowiednim podejściem może pomóc w odbudowie finansowej firmy i przywróceniu jej długoterminowej stabilności.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2023-11-02

Postępowanie sanacyjne wobec GASTROMALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres Przykopy 5, 30-612 Kraków


Szanowni Państwo,

W dniu 25 września 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne GASTROMALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: Przykopy 5, 30-612 Kraków, KRS: 0000802880

Zarządcą we wskazanym postępowaniu został wyznaczony doradca restrukturyzacyjny Piotr Łuczak który będzie sprawował nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżącą działalność gospodarczą w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informuję że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 25 września 2023 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 25 września 2023 r. tj. w toku postępowania, będą regulowane na bieżąco przez Spółkę.

Poniżej przedstawiam postanowienie Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego GASTROMALL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Author: Kancelaria Piotr Łuczak

Date: 2023-10-12