Co oznacza sprzedaż nieruchomości przez syndyka z wolnej ręki?

W trakcie procesów upadłościowych, które dotykają przedsiębiorstwa lub osoby prywatne, nieruchomości często stają się przedmiotem sprzedaży w celu spłaty długów i zaspokojenia wierzycieli. Proces ten może przybrać różne formy, w tym sprzedaż nieruchomości na licytacji publicznej lub, w niektórych przypadkach, sprzedaż z wolnej ręki przez syndyka. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu drugiemu przypadkowi, omawiając, czym jest i jakie są zasady tego procesu.

Definicja sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka

Sprzedaż przez syndyka nieruchomości z wolnej ręki to proces, w którym syndyk – osoba mianowana przez sąd w celu zarządzania majątkiem dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego – sprzedaje nieruchomość bez konieczności przeprowadzania licytacji publicznej. Jest to sytuacja nietypowa, gdyż zazwyczaj nieruchomości są sprzedawane na licytacjach, na których potencjalni nabywcy konkurują ze sobą, starając się uzyskać jak najkorzystniejszą cenę.

W przypadku sprzedaży z wolnej ręki syndyk ma pewną swobodę w wyborze nabywcy oraz w ustalaniu ceny. Jednakże musi działać w interesie wszystkich wierzycieli i dążyć do uzyskania jak najwyższej sumy, która zostanie przeznaczona na spłatę długów dłużnika. Proces ten jest monitorowany przez sąd oraz inne zainteresowane strony.

Sprzedaż z wolnej ręki przez syndyka można zastosować:

 • Gdy nieruchomość jest trudno dostępna lub stanowi zagrożenie dla potencjalnych nabywców.
 • W przypadku potrzeby pozyskania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z procesem sprzedaży.
 • Gdy mienie, które ma zostać sprzedane, jest podatne na szybkie pogorszenie się stanu lub straciłoby znaczną część swojej wartości w wyniku opóźnienia sprzedaży.
 • Kiedy przechowywanie mienia wiązałoby się z kosztami znacznie przekraczającymi jego wartość.

Zasady i procedura sprzedaży z wolnej ręki

Proces sprzedaży nieruchomości przez syndyka z wolnej ręki jest monitorowany i zatwierdzany przez sąd. Kluczowe zasady i etapy tego procesu to:

Podjęcie decyzji: Syndyk, po analizie okoliczności i konsultacji z sądem oraz innymi zainteresowanymi stronami, decyduje o konieczności sprzedaży z wolnej ręki.

Określenie wartości: Syndyk stara się określić realną wartość nieruchomości, biorąc pod uwagę bieżący rynek nieruchomości oraz ewentualne oceny rzeczoznawców.

Negocjacje i wybór nabywcy: Syndyk może negocjować bezpośrednio z potencjalnymi nabywcami i wybrać tę osobę lub instytucję, która złoży najlepszą ofertę. To może obejmować cenę zakupu oraz warunki transakcji.

Zatwierdzenie przez sąd: Wszystkie warunki sprzedaży, w tym cena i wybór nabywcy, muszą być zatwierdzone przez sąd, aby zapewnić uczciwość procesu.

Zaspokojenie wierzycieli: Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości są używane do spłaty długów dłużnika zgodnie z ustalonymi priorytetami.

Raportowanie i rozliczenie: Syndyk jest zobowiązany do dokładnego raportowania procesu sprzedaży oraz rozliczenia uzyskanych środków przed sądem i wobec wierzycieli.

Podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przez syndyka to nietypowa, ale czasem konieczna procedura, która ma na celu zaspokojenie wierzycieli dłużnika i umożliwienie kontynuacji procesów upadłościowych lub restrukturyzacyjnych. Jest to proces nadzorowany przez sąd i wymaga przestrzegania rygorystycznych zasad. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że każda sytuacja jest unikalna, a wybór tego rodzaju sprzedaży jest uzależniony od wielu czynników, takich jak dostępność nieruchomości, jej wartość i konkretne okoliczności przypadku. W związku z tym decyzję o sprzedaży z wolnej ręki zawsze podejmuje się indywidualnie, z uwzględnieniem interesów wszystkich zaangażowanych stron.

Autor:

Opublikowano

06.11.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice