Dla inwestorów

Jesteśmy profesjonalną kancelarią specjalizującą się w kompleksowych usługach związanych z postępowaniami upadłościowymi. Nasza oferta skierowana jest do inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych okazji inwestycyjnych w składniki majątku upadłych dłużników. Działamy jako solidny partner, który zapewni Państwu wsparcie i reprezentację w procesie nabycia składników sprzedawanych w toku postępowania upadłościowego przez syndyka.

Czym jest doradztwo restrukturyzacyjne dla inwestorów?

Doradztwo restrukturyzacyjne dla inwestorów to usługa świadczona przez doradców restrukturyzacyjnych, którzy pomagają inwestorom w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością. Doradca restrukturyzacyjny pomaga inwestorowi w ocenie ryzyka i potencjalnych korzyści związanych z inwestycją, a także w negocjowaniu warunków transakcji. Zajmuje się również:

 • Oceną sytuacji finansowej i operacyjnej danego przedsiębiorstwa;
 • Zmniejszeniem ryzyka związanego z inwestycją w przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością;
 • Kompleksowym doradztwem w zakresie kwestii prawnych i podatkowych.

Profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne dla inwestorów

Inwestowanie w składniki majątku upadłych firm wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także gruntownego badania majątku w celu uniknięcia potencjalnych niespodzianek. Nasza kancelaria posiada doświadczenie i ekspertyzę, które pozwolą Państwu dokonać trafnych i korzystnych decyzji inwestycyjnych.

W ramach naszych usług zapewniamy:

Analizę składników masy upadłościowej: Przeprowadzamy dokładną analizę majątku w celu wyłonienia interesujących Państwa składników. Dzięki temu możemy skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych inwestycjach. Nasz zespół ekspertów bada wszystkie aktywa i zobowiązania dłużnika, identyfikując potencjalnie wartościowe elementy masy upadłościowej. Analiza ta umożliwia nam podjęcie trafnych decyzji inwestycyjnych i minimalizuje ryzyko związane z inwestowaniem w nierentowne składniki.

Analizę regulaminów sprzedaży: Dokładnie poznajemy zasady sprzedaży ustalone przez syndyka, aby świadomie wziąć udział w procesie nabycia składników majątku. Rozumiemy ograniczenia dotyczące postępowania inwestora i pomagamy przestrzegać warunków przetargowych. Nasz zespół prawników bacznie analizuje regulaminy sprzedaży, aby upewnić się, że oferta inwestycyjna spełnia wszystkie wymogi prawne i formalne. Dzięki temu inwestorzy mogą uczestniczyć w przetargach z pełnym zrozumieniem i bez obaw o nieprzewidziane konsekwencje.

Reprezentację inwestorów: Jako Państwa przedstawiciel, negocjujemy warunki z syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania. Działamy w Państwa interesie, dbając o optymalne warunki transakcji. Nasz doświadczony zespół prawników reprezentuje inwestorów w kontaktach z syndykiem, biorąc pod uwagę ich preferencje i cele inwestycyjne. Dzięki temu inwestorzy mają pewność, że ich interesy są należycie chronione i że transakcje są prowadzone w sposób profesjonalny i transparentny.

Pomoc w przygotowaniu oferty zakupu: Oferujemy wsparcie w przygotowaniu profesjonalnej oferty zakupu składników sprzedawanych w toku postępowania upadłościowego. Nasze doświadczenie pozwala na skuteczne opracowanie projektów umów zgodnych z Prawem Upadłościowym. Nasz zespół prawników przygotowuje kompleksowe oferty zakupu, które uwzględniają wszystkie istotne aspekty prawne i finansowe. Dzięki temu nasi klienci mogą składać konkurencyjne oferty, zwiększając szanse na sukces w przetargach.

Ochronę interesów klientów: Sprawujemy stałą kontrolę nad prowadzonym postępowaniem, zapewniając ochronę Państwa interesów na każdym etapie transakcji. Nasz zespół prawników monitoruje cały proces upadłościowy, aby upewnić się, że wszystkie decyzje są podejmowane zgodnie z prawem i w interesie naszych klientów. Stale śledzimy rozwój sytuacji i reagujemy na ewentualne zmiany, dbając o optymalne rezultaty dla naszych klientów.

Profesjonalne doradztwo: Nasz zespół ekspertów gwarantuje Państwu profesjonalne doradztwo w procesie zakupu składników masy upadłościowej. Dzięki temu będą Państwo dokładnie znać ryzyka i korzyści związane z inwestycją. Nasze doradztwo opiera się na dogłębnej analizie sytuacji prawnej i finansowej każdego przypadku, co pozwala nam dostarczać klientom rzetelne i kompleksowe informacje potrzebne do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych.

Nasz priorytet to zapewnienie Państwu pełnego wsparcia w procesie nabycia składników masy upadłościowej. Współpracując z nami, zyskują Państwo wsparcie doświadczonej kancelarii, która działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i prawnymi. Nasi prawnicy, eksperci i doradcy dla inwestorów pozostają na bieżąco z aktualnymi przepisami i trendami rynkowymi, co pozwala nam dostarczać Państwu kompleksowe i rzetelne rozwiązania inwestycyjne. 

Zapewniamy profesjonalną i dyskretną obsługę, która pozwoli Państwu podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Nasze usługi są skrojone na miarę Państwa potrzeb, a nasze doradztwo jest ukierunkowane na osiągnięcie Państwa celów biznesowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami dla inwestorów!

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania, które uwzględniają indywidualne potrzeby i cele inwestycyjne każdego klienta. Nasza kancelaria służy pomocą zarówno przedsiębiorcom, którzy chcą wzmocnić swoją pozycję rynkową, jak i inwestorom, którzy szukają atrakcyjnych okazji na rynku nieruchomości, maszyn czy innych składników majątku.

Współpracując z nami, zyskują Państwo zaufanie i pewność, że proces nabycia składników masy upadłościowej będzie prowadzony w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nasi doradcy dla inwestorów działają zgodnie z etyką zawodową i zawsze stawiają na pierwszym miejscu interesy naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Łuczak, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i znaleźć najlepsze rozwiązania inwestycyjne dla Państwa biznesu.

Zapewniamy wysoką jakość usług oraz pełną poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

W ramach naszych usług zapewniamy m.in.:

analizę składników masy upadłości w celu wyłonienia interesujących nas składników,

analizę regulaminów sprzedaży, co pozwala na dokładne poznanie zasad sprzedaży, przede wszystkim ograniczeń dotyczących postępowania inwestora,

reprezentację inwestorów w kontaktach z syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania,

pomoc w przygotowaniu oferty zakupu składników sprzedawanych w toku postępowania upadłościowego,

ochronę interesów naszych klientów poprzez sprawowanie stałej kontroli nad prowadzonym postępowaniem.

gwarantujemy naszym klientom profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie zakupu składników masy upadłości, co pozwala na dokładne poznanie ryzyk i korzyści związanych z transakcją.

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice