Upadłość przedsiębiorców

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym prowadzeniu postępowań upadłościowych dla przedsiębiorców niewypłacalnych. Naszym celem jest zapewnienie klientom pełnego wsparcia w każdym aspekcie procesu upadłościowego, zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Nasza oferta obejmuje profesjonalne doradztwo i reprezentację wierzycieli oraz dłużników, a także kompleksową pomoc w przygotowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, sprzeciwów co do listy wierzytelności, kontaktów z syndykiem oraz wniosków o wyłączenie z masy upadłości. Zależy nam na tym, aby nasza pomoc była skuteczna i zindywidualizowana dla każdego klienta, co pozwala nam osiągnąć najlepsze rezultaty w prowadzonych postępowaniach upadłościowych.

Zapraszamy do kontaktu, a nasi doświadczeni specjaliści chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i zaproponują optymalne rozwiązania.

Nasza kancelaria jest w pełni zaangażowana w pomaganie naszym klientom w procesie oddłużania poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług opiera się na naszej precyzyjnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb klientów strategii oraz ich pełnej satysfakcji.

Z przyjemnością oferujemy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, niezależnie od jego stopnia skomplikowania oraz wysokości zobowiązań. Obejmuje to przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, pomoc w pozyskaniu dokumentacji oraz sporządzenie wszelkich wniosków w toku postępowania. Nasza kancelaria podejmuje również stałą kontrolę nad prowadzonym postępowaniem, co obejmuje między innymi sporządzenie wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Dodatkowo, oferujemy pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością udzielą Ci szczegółowych informacji na temat naszych usług. Pamiętaj, że wstępna konsultacja jest całkowicie bezpłatna.

Ogłoszenie upadłości firmy jest procesem, który często staje się ostatnią deską ratunku dla firm, które napotykają poważne trudności finansowe. Gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, a bankructwo firmy wydaje się nieuniknione, ogłoszenie upadłości może stanowić doraźne rozwiązanie. 

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w kompleksowym wsparciu przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych. Mając świadomość, że każde takie przedsięwzięcie wymaga starannego przygotowania i pełnej wiedzy prawniczej. Nasz doświadczony zespół prawników oferuje profesjonalne doradztwo i reprezentację w każdym etapie procesu. Zapewniamy naszym klientom najwyższą jakość usług i optymalne rozwiązania.

1. Doradztwo w zakresie upadłości przedsiębiorców

Nasi doświadczeni prawnicy świadczą kompleksowe doradztwo w zakresie upadłości przedsiębiorców. Zaczynamy od dokładnego zrozumienia sytuacji finansowej klienta oraz analizy jego długów, aktywów i innych czynników wpływających na bankructwa firm. Na tej podstawie opracowujemy spersonalizowane strategie upadłościowe, uwzględniające specyfikę branży, cele klienta oraz przepisy prawne. Nasze doradztwo obejmuje również omówienie korzyści i ryzyka związanych z ogłoszeniem upadłości, aby klient mógł podjąć świadomą decyzję.

2. Reprezentacja prawna w postępowaniu upadłościowym

Nasza kancelaria pełni rolę reprezentanta prawnego przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w negocjacjach z wierzycielami, sporządzaniu dokumentów i wniosków niezbędnych w toku postępowania, jak również reprezentacji klientów przed sądem. Naszym celem jest skuteczna ochrona interesów naszych klientów oraz minimalizacja skutków związanych z ogłoszeniem upadłości firmy. Działamy zarówno w przypadku ogłoszenia upadłości firmy na wniosek przedsiębiorcy, jak i na wniosek wierzyciela.

3. Sporządzanie wniosków i dokumentów

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie w przygotowaniu wniosków, dokumentów i oświadczeń niezbędnych w postępowaniu upadłościowym. Nasi prawnicy pomogą przedsiębiorcy w sporządzeniu kompletnych i zgodnych z wymaganiami prawnymi wniosków o ogłoszenie upadłości. Zadbamy również o pozostałe dokumenty, takie jak listy wierzytelności czy plany spłaty. Działamy z najwyższą starannością, aby zapewnić prawidłowość i kompletność sporządzanych dokumentów oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Nasz zespół prawników jest doskonale zaznajomiony z wymogami procesu upadłościowego i zapewnia klientom pełne wsparcie w procesie sporządzania dokumentacji, dbając o to, aby przedsiębiorca posiadał kompletną i solidną podstawę dokumentacyjną.

4. Indywidualne podejście i kompleksowe usługi

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każde postępowanie upadłościowe jest unikalne i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego nasz zespół prawników skrupulatnie analizuje każdy przypadek, uwzględniając specyfikę branży, sytuację finansową firmy i cele przedsiębiorcy. Działamy w pełnym porozumieniu z klientem, informując go o postępach w postępowaniu i konsultując wszelkie istotne decyzje.

W naszej kancelarii priorytetem jest osiągnięcie jak najlepszych rezultatów dla przedsiębiorcy w procesie upadłościowym. Dążymy do minimalizacji skutków związanych z ogłoszeniem upadłości firmy, takich jak utrata zarządu nad majątkiem czy negatywny wpływ na reputację. Nasze doświadczenie, wiedza prawnicza i umiejętność negocjacji pozwalają nam efektywnie reprezentować interesy klienta i znaleźć rozwiązania, które przynoszą korzyści dla wszystkich stron.

Kiedy można ogłosić upadłość przedsiębiorcy?

Upadłość firm może być ogłoszona wtedy, gdy przedsiębiorca znajduje się w stanie niewypłacalności, czyli nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Istnieje domniemanie niewypłacalności, jeżeli opóźnienie w spłacie zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od wystąpienia stanu niewypłacalności. Termin ten jest istotny, ponieważ zaniedbanie obowiązku złożenia wniosku o upadłość w terminie może prowadzić do konsekwencji prawnych, takich jak odpowiedzialność karna lub cywilna.

Należy pamiętać, że nawet w takiej sytuacji istnieje możliwość podjęcia postępowania restrukturyzacyjnego, które daje szansę na odzyskanie stabilności finansowej przedsiębiorstwa oraz kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej. Wdrożenie procesu restrukturyzacji umożliwia skuteczne oddłużenie firmy i może stanowić alternatywę dla ogłoszenia upadłości, zapewniając szanse na dalsze funkcjonowanie biznesu.

Procedura upadłości przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości firmy składa się z kilku etapów, które mają na celu uregulowanie sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz ochronę interesów wierzycieli. Na początku procesu, przedsiębiorca składa wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu, który następnie przeprowadza postępowanie sądowe. W trakcie tego postępowania sąd analizuje wniosek, sprawdza dokumentację finansową przedsiębiorcy oraz podejmuje decyzję odnośnie ogłoszenia upadłości. W przypadku pozytywnej decyzji, sąd powołuje syndyka, który pełni rolę nadzorczą i zarządza majątkiem przedsiębiorstwa. 

Upadłość przedsiębiorców niesie za sobą szereg skutków, które mają istotne konsekwencje dla samego przedsiębiorcy, jego wierzycieli oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Po ogłoszeniu upadłości, przedsiębiorca traci zarząd nad swoim majątkiem, egzekucje komornicze zostają zawieszone, a syndyk przejmuje zarządzanie majątkiem upadłego. Przedsiębiorca otrzymuje pewną formę ochrony przed wierzycielami, a spłata zadłużenia może odbywać się w ramach planu spłaty dostosowanego do jego możliwości finansowych. 

Wybierz profesjonalne usługi

Jeśli Twoja firma boryka się z trudnościami finansowymi i rozważasz ogłoszenie upadłości firmy, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasz zespół prawników specjalizujących się w upadłości przedsiębiorców jest gotowy, by udzielić Ci kompleksowego wsparcia na każdym etapie postępowania. Oferujemy profesjonalne doradztwo, reprezentację prawną oraz pomoc w przygotowaniu wniosków i dokumentów. Działając z najwyższą starannością i skupiając się na Twoich potrzebach, będziemy dążyć do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów i znalezienia optymalnego rozwiązania dla Twojej firmy.

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice