Restrukturyzacja finansowa: Kluczowe etapy i strategie

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa często napotykają na wyzwania finansowe, które mogą zagrażać ich stabilności i długoterminowej opłacalności. W takich przypadkach restrukturyzacja finansowa może okazać się kluczowym narzędziem pozwalającym na odbudowę zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków i spłaty zobowiązań.

Czym jest restrukturyzacja finansowa?

Restrukturyzacja finansowa to kompleksowy proces, który ma na celu przekształcenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w celu poprawy jego stabilności, płynności i ogólnej wydajności. W trudnych sytuacjach, gdy firma zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, restrukturyzacja staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na skorygowanie bieżącej sytuacji i zapewnienie długoterminowej zdolności do funkcjonowania na rynku.

Etapy restrukturyzacji finansowej

 • Analiza sytuacji: Pierwszy krok to dokładna analiza sytuacji przedsiębiorstwa. Wykonanie audytu finansowego pozwala ocenić stopień trudności, z którymi firma się boryka. To etap, na którym podejmuje się decyzję, czy restrukturyzacja jest konieczna, czy też wystarczą inne działania, takie jak negocjacje z wierzycielami czy pozyskanie dodatkowego finansowania.
 • Wybranie strategii: Istotny jest wybór właściwego trybu postępowania – można podjąć próbę negocjacji pozasądowych z wierzycielami lub rozpocząć proces restrukturyzacji sądowej. W przypadku postępowania sądowego sąd ocenia wniosek o otwarcie postępowania i wyznacza nadzorcę lub zarządcę.
 • Proces restrukturyzacji: Do rozpoczęcia restrukturyzacji wymagane są dwa główne dokumenty: spis wierzytelności i plan restrukturyzacyjny. Spis wierzytelności ukazuje całe zadłużenie firmy – zawiera informacje o należnościach i odsetkach dla wierzycieli. Z kolei plan restrukturyzacyjny to obszerny dokument określający działania, które firma podejmie w celu poprawy finansów, zwiększenia sprzedaży i przepływów. Plan wyznacza również raty układowe i ich rozłożenie w czasie. Bazując na danych z tych dokumentów, opracowuje się propozycje układowe dla wierzycieli.
 • Głosowanie nad układem: To kulminacyjny moment procesu restrukturyzacji. Wierzyciele głosują nad zaproponowanym układem, który może obejmować różne rozwiązania, takie jak umorzenie części długu, rozłożenie na raty czy konwersję na udziały. Kluczowe jest dostosowanie propozycji układowej tak, aby była atrakcyjna dla wierzycieli i jednocześnie realistyczna dla przedsiębiorstwa.
 • Wykonanie układu: Jeśli układ zostanie zaakceptowany, przedsiębiorstwo rozpoczyna proces jego wykonania. Oznacza to regularne spłacanie zobowiązań zgodnie z ustaloną strategią. Nadzorca monitoruje proces i weryfikuje, czy firma dotrzymuje warunków układu.

Podsumowanie

Restrukturyzacja finansowa to proces skomplikowany, ale niejednokrotnie niezbędny dla przetrwania i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa w obliczu trudności finansowych. Profesjonalny doradca restrukturyzacyjny odgrywa istotną rolę w prowadzeniu firmy przez kluczowe etapy tego procesu, zapewniając odpowiednie wsparcie i wiedzę potrzebną do skutecznego przejścia przez restrukturyzację finansową.

Autor:

Opublikowano

08.09.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice