Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw: Która opcja jest najlepsza dla twojej firmy?

Każda firma, niezależnie od swoich rozmiarów i branży, może stanąć w obliczu trudności finansowych. Kluczem do przetrwania i odbudowy jest skuteczne zarządzanie tymi wyzwaniami. Jednym z istotnych instrumentów dostępnych dla przedsiębiorstw jest proces restrukturyzacji. Na czym polega i jakie są jego rodzaje?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: Co to właściwie oznacza?

Restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu przekształcenie działalności firmy w taki sposób, aby poprawić jej sytuację finansową, efektywność i ogólną wydajność. Jest to bardziej elastyczne podejście niż ogłoszenie upadłości firmy, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. W ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw podejmuje się różnorodne działania. Takie jak redukcja kosztów, restrukturyzacja długu, zmiana strategii biznesowej czy przemodelowanie struktury organizacyjnej.

Rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw

1. Restrukturyzacja pozasądowa

Restrukturyzacja pozasądowa, nazywana także restrukturyzacją miękką, jest procesem, który pozwala firmie na poprawę swojej sytuacji finansowej. Jest to rozwiązanie bez konieczności korzystania z narzędzi prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. To podejście polega na podejmowaniu działań naprawczych na wczesnym etapie. Mogą to być renegocjacje warunków współpracy z kontrahentami czy negocjacje z wierzycielami finansowymi w celu wypracowania wspólnych rozwiązań.

2. Restrukturyzacja sądowa

Restrukturyzacja sądowa opiera się na przepisach prawa restrukturyzacyjnego i może przybierać kilka form, w tym:

 • Postępowanie sanacyjne: Postępowanie sanacyjne jest bardziej radykalnym rodzajem restrukturyzacji i jest dedykowane firmom, które borykają się z poważnymi problemami ekonomicznymi. Proces ten wymaga wdrożenia szeroko zakrojonych działań naprawczych i pozwala na pełną ochronę dłużnika przed egzekucjami. Redukcję zatrudnienia z pominięciem przepisów Kodeksu pracy oraz sprzedaż składników majątku dłużnika ze skutkiem egzekucyjnym. W postępowaniu sanacyjnym zarząd nad firmą sprawuje zarządca wyznaczony przez sąd.
 • Postępowanie układowe: Postępowanie układowe to proces, w którym dłużnik próbuje zawrzeć układ z wierzycielami. Jest to bardziej sformalizowana procedura niż restrukturyzacja pozasądowa i obejmuje negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie spłaty długów i warunków współpracy.
 • Przyspieszone postępowanie układowe: W przyspieszonym postępowaniu układowym, dłużnik ma ograniczony czas na negocjacje z wierzycielami i zawarcie układu. To rozwiązanie jest stosowane w sytuacjach, gdy firma potrzebuje szybkiej interwencji w celu uniknięcia upadłości.
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu: Jest to procedura, w której układ jest zatwierdzany przez sąd, a następnie jest wykonywany pod nadzorem nadzorcy układu, czyli doradcy restrukturyzacyjnego wybranego przez dłużnika. Jest to najszybsza i najmniej sformalizowana forma restrukturyzacji, z minimalnym udziałem sądu.

Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to, która z procedur jest najkorzystniejsza. To zależy od unikalnej sytuacji dłużnika, głównie od stopnia powagi jego problemów finansowych oraz od tego, jakie narzędzia prawa restrukturyzacyjnego będą niezbędne w danej sytuacji. Niezależnie od wybranej formy restrukturyzacji, ważne jest, aby działać szybko i skonsultować się z profesjonalistami. Restrukturyzacja przedsiębiorstw może być trudnym procesem, ale z odpowiednim podejściem może pomóc w odbudowie finansowej firmy i przywróceniu jej długoterminowej stabilności.

Autor:

Opublikowano

02.11.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice