Rola nadzorców sądowych w procesie restrukturyzacji

Nadzorca sądowy to osoba, której sąd powołuje w celu nadzorowania procesu restrukturyzacyjnego lub układowego. Pełni on funkcję niezależnego i obiektywnego organu. Rola nadzorców sądowych jest kluczowa w procesie restrukturyzacji. Ich zadaniem jest zapewnienie rzetelnego i skutecznego przebiegu restrukturyzacji, dbając o ochronę interesów zarówno wierzycieli, jak i dłużnika. 

Co robi nadzorca sądowy?

Nadzorca sądowy wykonuje szereg ważnych czynności w trakcie nadzoru nad postępowaniem restrukturyzacyjnym:

 1. Nadzór nad planem restrukturyzacyjnym lub układem

Nadzorca sprawdza, czy dłużnik rzetelnie wykonuje postanowienia zawarte w planie restrukturyzacyjnym lub układzie. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia zobowiązań, może wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.

 1. Kontrola działalności dłużnika

Nadzorca ma prawo do kontroli działalności dłużnika, co obejmuje analizę sytuacji finansowej, majątku i działalności gospodarczej. Możliwe są również wizyty kontrolne w przedsiębiorstwie dłużnika.

 1. Nadzór nad majątkiem dłużnika

Nadzorca odpowiedzialny jest za nadzorowanie majątku dłużnika. W celu uniknięcia utraty lub uszczuplenia majątku, może żądać zabezpieczenia jego wartości. W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie zarządzać swoim majątkiem, nadzorca ma prawo do tymczasowego zarządzania nim.

 1. Ochrona interesów wierzycieli

Rola nadzorcy obejmuje podejmowanie działań w celu ochrony interesów wierzycieli. Może żądać spłaty należności od dłużnika oraz wszczynać postępowania egzekucyjne. Nadzorca sądowy może również uczestniczyć w negocjacjach między dłużnikiem a wierzycielami.

 1. Rozwiązywanie sporów między dłużnikiem a wierzycielami

Nadzorca sądowy ma kompetencję do rozwiązywania sporów między dłużnikiem a wierzycielami. W tym celu może podjąć negocjacje lub mediację. Jego opinia może być bardzo pomocna dla stron w procesie negocjacji.

 1. Wszczęcie postępowania upadłościowego

W przypadku, gdy dłużnik nie wykonuje planu restrukturyzacyjnego lub układu, nadzorca ma prawo wszcząć postępowanie upadłościowe. W takim przypadku, postępowanie prowadzone jest przez syndyka, który posiada podobne uprawnienia jak nadzorca sądowy.

Rola nadzorców sądowych a rola doradców restrukturyzacyjnych

Każda z tych funkcji ma kluczowe znaczenie w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Doradca restrukturyzacyjny oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie przedsiębiorcy w kryzysie finansowym, podczas gdy nadzorca restrukturyzacyjny dba o rzetelne i skuteczne przebiegające procesy restrukturyzacyjne zgodnie z prawem. Wspólnie, obie te funkcje mogą pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z trudnościami finansowymi i znaleźć optymalne rozwiązania dla przyszłości firmy.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w restrukturyzacji Twojej firmy. Posiadamy bogate doświadczenie i pomagamy w radzeniu sobie z trudnościami finansowymi. Odzyskaj stabilność i rozwijaj swoją firmę dzięki naszemu kompleksowemu doradztwu. Skontaktuj się z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Łuczak już teraz!

Autor:

Opublikowano

07.08.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice