Sąd upadłościowy: Kluczowa instytucja w procesie upadłości

Upadłość to trudny okres w życiu każdego przedsiębiorcy, ale może również stanowić szansę na odbudowę i nowy start. W takim procesie kluczową rolę odgrywa sąd upadłościowy – niezależny i bezstronny organ mający na celu ochronę interesów wszystkich stron postępowania upadłościowego. W tym artykule dowiesz się, czym zajmuje się sąd upadłościowy i jakie ma zadania w trakcie procesu upadłościowego.

Czym jest upadłość?

Upadłość to sytuacja, w której przedsiębiorca znajduje się w stan niewypłacalności, czyli nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Postępowanie upadłościowe ma na celu zabezpieczenie interesów zarówno wierzycieli, którzy mają wierzytelności wobec dłużnika, jak i samego dłużnika.

Sądy upadłościowe zadania

Sąd upadłościowy pełni kluczową rolę w procesie upadłościowym i jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawiedliwego i skutecznego przebiegu tego procesu. Do zadań sądu upadłościowego należą między innymi:

 1. Ogłoszenie upadłości dłużnika: To właśnie sąd upadłościowy ogłasza formalnie upadłość przedsiębiorcy na podstawie złożonego wniosku. Ogłoszenie upadłości powoduje, że wszelkie postępowania egzekucyjne wobec dłużnika zostają zawieszone, a towarzyszące temu działania mają na celu zabezpieczenie masy upadłościowej.
 2. Wyznaczenie syndyka masy upadłościowej: Sąd upadłościowy wyznacza syndyka, który pełni funkcję zarządcy masy upadłościowej. To on odpowiada za zarządzanie majątkiem dłużnika oraz reprezentację interesów wierzycieli.
 3. Nadzór nad działalnością syndyka: Sąd upadłościowy sprawuje nadzór nad działalnością syndyka, aby zapewnić rzetelność i uczciwość postępowania. Syndyk ma obowiązek składania sprawozdań i informowania sądu o przebiegu postępowania.
 4. Rozstrzyganie sporów między wierzycielami: W trakcie procesu upadłościowego mogą pojawić się spory między wierzycielami dotyczące ich roszczeń. Sąd upadłościowy rozstrzyga te spory, dbając o zapewnienie równego traktowania wszystkich stron.
 5. Rozpatrywanie wniosków o uchylenie lub zmianę orzeczenia o ogłoszeniu upadłości: W trakcie postępowania mogą wystąpić okoliczności, które uzasadniają uchylenie lub zmianę orzeczenia o ogłoszeniu upadłości. Sąd upadłościowy rozpatruje takie wnioski.
 6. Wykonanie postanowień sądu upadłościowego: Sąd upadłościowy ma prawo do wydawania różnych postanowień, na przykład zwalniających dłużnika od zobowiązań lub zatwierdzających plan spłaty dla wierzycieli.

Jeśli Twoja firma zmaga się z problemami finansowymi i grozi jej upadłość, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii. Jako eksperci w dziedzinie restrukturyzacji, pomagamy przedsiębiorcom z różnych branż w radzeniu sobie z trudnościami finansowymi. Nasze bogate doświadczenie pozwala nam skutecznie doradzać i wspierać firmy w procesie restrukturyzacji, unikając tym samym upadłości. Zapraszamy do kontaktu!

Autor:

Opublikowano

16.08.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice