Syndyk sprzeda działkę w gminie Skała

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 13/10 o powierzchni 0,1726 ha położonej w miejscowości Niebyła Świńczów, gm. Skała, pow. krakowski dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR2P/00014408/3.

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 10 725,00 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt KR1S/GUp/19/2023:

BNP PARIBAS: nr 16 1600 1462 1745 3888 0000 0001

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 6 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2023 r. godz. 13:30 w Kancelarii Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31 – 513 Kraków.

Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz w formie skanu na stronie internetowej kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Piotra Łuczaka:
www.luczak.legal – w zakładce aktualności

Autor:

Opublikowano

05.07.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice