Syndyk sprzeda działkę w miejscowości Zawoja

Doradca Restrukturyzacyjny Piotr Łuczak – Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda w drodze konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o pow. 0,5537 ha, położonej w miejscowości Zawoja, gmina Zawoja, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1B/00073785/9, składającej się z działek ewidencyjnych: o numerze 131661/1, 13283/1, 13288/1.

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 22 325,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 2 232,50 zł (dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 50/100) wyłącznie na rachunek bankowy masy upadłości sygn. akt VIII GUp 205/21/S/2023 prowadzony w:
ING Bank Śląski : 06 1050 1445 1000 097 3064 7378

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 1 września 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres: Biuro Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2023 r. o godzinie 15.30 w Kancelarii Syndyka Piotra Łuczaka, ul. Moniuszki 2a/2, 31 – 513 Kraków.

Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka Piotra Łuczaka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz formie skanu na stronie kancelarii syndyka.

Autor:

Opublikowano

15.08.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice