Syndyk sprzeda działkę w Tokarni

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 221 o powierzchni 0,0706 ha oraz 8048 o pow. 0,0200 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Tokarnia, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr. KR1Y/00068118/5. Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 30.583,00 zł (trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 00/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty na nabycie nieruchomości oraz wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100) wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości sygn. akt VIII GUp 878/20.

ING Bank Śląski: nr 65 1050 1445 1000 0097 3681 5904

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 6 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty listem poleconym przesłanym na adres:

Kancelaria Notarialna Konrad Wygona-Magdalena Lejman Spółka Partnerska
plac Na Groblach 19/11
31-101 Kraków

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2023 r. o godz 10.00 w Kancelarii Notarialnej Konrad Wygona-Magdalena Lejman Spółka Partnerska, plac Na Groblach 19/11, 31-101 Kraków.

Pełna treść regulaminu sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości będą dostępne do wglądu w Biurze Syndyka (ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków) oraz w formie skanu na stronie internetowej kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego Piotr Łuczaka: www.luczak.legal – w zakładce aktualności

Autor:

Opublikowano

05.07.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice