Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości

W ostatnich latach przepisy dotyczące postępowania upadłościowego były wielokrotnie modyfikowane. Główne cele tych zmian to uproszczenie procedur, możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne oraz przeniesienie postępowania do środowiska internetowego.

Jednym z rezultatów tych zmian jest wprowadzenie upadłości konsumenckiej. Aktualne wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19, wzrost inflacji, duże koszty energii i wysokie stopy procentowe spowodowały wzrost popularności tego rozwiązania, z czym wiąże się coraz większa liczba wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądach.

Chociaż upadłość konsumencka może wydawać się korzystnym rozwiązaniem dla osób zadłużonych, nie jest ona odpowiednia dla wszystkich.

Poniżej wyjaśnimy co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, aby była ona rzeczywiście korzystna dla dłużnika, a nie przysporzyła dodatkowych problemów jemu i jego rodzinie.

Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na różnice między upadłością konsumencką a upadłością przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że termin upadłość konsumencka jest potoczny i nieprecyzyjny. Sąd nie może ogłosić upadłości konsumenckiej wobec przedsiębiorców, ale nie oznacza to, że każda osoba niebędąca przedsiębiorcą może skutecznie złożyć taki wniosek.

Zgodnie z art. 5 prawa upadłościowego, postępowanie upadłościowe stosuje się także do wspólników spółek osobowych i spółki partnerskiej, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania tych spółek. Oznacza to, że osoby wymienione w przepisie, nawet nie będąc przedsiębiorcami, nie mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej.

W momencie składania wniosku o ogłoszenie upadłości nieposiadanie statusu przedsiębiorcy jest istotne. Jeśli działalność została wykreślona z CEIDG, można już skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Natomiast zawieszenie działalności bez wykreślenia z CEIDG nie pozbawia nas statusu przedsiębiorcy i sąd oddali taki wniosek.

Przesłanki upadłości konsumenckiej i koszty

Spełnienie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej sprawia, że jedyną przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność wnioskodawcy. O niewypłacalności mówimy, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące. Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 30 zł.

Postępowanie upadłościowe w KRZ

Obecnie większość postępowań upadłościowych odbywa się za pośrednictwem platformy Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Jednak wniosek o upadłość konsumencką można złożyć również fizycznie w sądzie.

Po ogłoszeniu upadłości postępowanie prowadzone jest w systemie KRZ, a dłużnik musi posiadać podpis elektroniczny oraz konto w systemie. Założenie konta w KRZ jest jednym z pierwszych kroków, które wymaga syndyk, więc warto to zrobić wcześniej.

Złożenie wniosku w systemie KRZ jest czasochłonne i skomplikowane, dlatego skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może wiązać się z kosztami nawet kilku tysięcy złotych.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o upadłość wymaga rozważenia konsekwencji, takich jak ograniczony dostęp do majątku, który może zostać zlikwidowany przez syndyka. Syndyk może również zajmować wynagrodzenie i środki na koncie bankowym, a w przypadku sprzedaży mieszkania, zapewni środki na wynajem na okres 12-24 miesięcy.

Warto pamiętać, że w trakcie trwania postępowania dłużnik traci możliwość swobodnego zarządzania majątkiem. Ukrywanie majątku lub dochodów przed syndykiem może skutkować umorzeniem postępowania przez sąd i brakiem uwolnienia się od zobowiązań.

Plan spłaty

Syndyk sporządza projekt planu spłaty wierzycieli, uwzględniając możliwości zarobkowe upadłego. W wyjątkowych przypadkach sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalania planu spłaty, jeśli upadły jest trwale niezdolny do jakichkolwiek spłat.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka może być atrakcyjną perspektywą dla zadłużonych, ale należy zastanowić się nad potencjalnymi trudnościami. Skonsultowanie się ze specjalistą może pomóc ocenić sytuację i przygotować odpowiedni wniosek o ogłoszenie upadłości.

Autor:

Opublikowano

25.05.2024r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice