Wyzwania i możliwości w procesie restrukturyzacji

W zmiennym i konkurencyjnym środowisku biznesowym przedsiębiorstwa często napotykają na trudności finansowe, które mogą prowadzić do zagrożenia upadłością. W takich sytuacjach kluczowym narzędziem staje się proces restrukturyzacji, który ma na celu uratowanie firmy przed bankructwem oraz przywrócenie jej zdolności do dalszego funkcjonowania. Jakie możliwości oferuje restrukturyzacja i jakie są główne wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć?

Możliwości restrukturyzacji

1. Kompleksowa ochrona prawna

Jednym z kluczowych aspektów procesu restrukturyzacji jest zapewnienie przedsiębiorstwu kompleksowej ochrony prawnej. Ochrona przeciwegzekucyjna oraz ochrona przed wypowiedzeniem kluczowych umów (np. umowy kredytowej, leasingowej) pozwalają firmie działać bez obaw związanych z działaniami wierzycieli. To umożliwia skoncentrowanie się na efektywnej działalności operacyjnej.

2. Negocjacje z wierzycielami

Proces restrukturyzacji wymaga skutecznych negocjacji z wierzycielami. Zwołanie zgromadzenia wierzycieli, na którym omawiany jest nowy plan spłaty zobowiązań, pozwala uniknąć indywidualnych porozumień z każdym wierzycielem. Poprzez zdobycie większościowego poparcia dla planu spłaty, firma może zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania preferencyjnych warunków.

3. Udogodnienia po wprowadzeniu układu

Przyjęcie układu restrukturyzacyjnego przynosi firmie szereg udogodnień. Umorzenie kosztów dodatkowych (egzekucyjnych czy sądowych), redukcja odsetek, wydłużenie okresu spłaty oraz nawet możliwość redukcji długu stanowią istotne korzyści dla przedsiębiorstwa. To wszystko przyczynia się do poprawy płynności finansowej i stabilizacji sytuacji.

Wyzwania w restrukturyzacji

1. Brak zgody wierzycieli

Jednym z największych wyzwań jest uzyskanie akceptacji planu restrukturyzacyjnego przez wierzycieli. Nie zawsze jest możliwe osiągnięcie konsensusu, co może prowadzić do przedłużania się procesu i utrudniać osiągnięcie porozumienia. Konieczne jest przekonanie wierzycieli, że proponowany układ jest dla nich korzystny i pozwoli na odzyskanie znacznej części długu.

2. Trudności w zarządzaniu zmianami

Restrukturyzacja wymaga wprowadzenia zmian organizacyjnych i operacyjnych. Mogą być one trudne do zrealizowania i zaakceptowania przez pracowników oraz zarząd, co może wpłynąć na efektywność procesu.

3. Ryzyko utraty klientów i partnerów biznesowych

Proces restrukturyzacji może prowadzić do niepewności wśród klientów i partnerów biznesowych. Może to skutkować utratą zaufania i relacji, co negatywnie wpływa na wyniki finansowe firmy.

Podsumowanie

Poprzez korzystanie z narzędzi takich jak kompleksowa ochrona prawna, układy z wierzycielami oraz udogodnienia po wprowadzeniu układu, przedsiębiorstwa mogą uniknąć bankructwa i odzyskać stabilność finansową. Niemniej jednak, negocjacje z wierzycielami oraz konieczność utrzymania działalności mogą stanowić istotne wyzwania. Kluczem do skutecznej restrukturyzacji jest dokładna analiza sytuacji, strategiczne planowanie oraz zdolność do elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Autor:

Opublikowano

18.09.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice