Dla wierzycieli

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy świadczą kompleksowe usługi doradcze i reprezentacyjne w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych dla wierzycieli. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakie skutki może ponieść podmiot gospodarczy w przypadku upadłości swojego dłużnika. Dlatego naszym celem jest jak najwyższe zaspokojenie finansowe wierzyciela na każdym etapie postępowania.

Współpracując z nami, nasi klienci otrzymują pełne wsparcie i doradztwo w kontekście postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym składanie wniosków o otwarcie postępowania, obsługę prawną w trakcie procedury oddawania głosów przez wierzycieli, opiniowanie propozycji układowych składanych przez dłużników, zgłaszanie wierzytelności oraz zgłaszanie zarzutów przeciwko planowi podziału w upadłości.

Jesteśmy dumni z naszej reputacji jako rzetelni i skuteczni partnerzy biznesowi dla wierzycieli w całej Polsce. Zawsze działamy w interesie naszych klientów i dbamy o to, aby uzyskali jak najwyższe zaspokojenie finansowe. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i zaprezentujemy nasze kompleksowe podejście do sprawy.

Nasza firma zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jakie skutki może ponieść podmiot gospodarczy w przypadku upadłości swojego dłużnika. W zależności od rodzaju wierzytelności, długotrwałej spłaty lub trudności w odzyskaniu należności, wierzyciele mogą ponieść straty finansowe, doświadczyć zmniejszenia swojej płynności finansowej, a nawet napotkać problemy w prowadzeniu własnej działalności. Dlatego ważne jest, aby wierzyciele podejmowali odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swoich interesów jeszcze przed powstaniem wierzytelności, a także w przypadku sytuacji kryzysowych, takich jak ogłoszenie upadłości przez dłużnika.

Na czym polega doradztwo restrukturyzacyjne dla wierzycieli?

Naszym celem jako doradców restrukturyzacyjnych dla wierzycieli jest osiągnięcie jak najwyższego zaspokojenia finansowego dla naszych klientów na każdym etapie procesu restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Działając w interesie wierzycieli, oferujemy pełne wsparcie i doradztwo w kontekście tych procedur.

Nasze usługi doradcze dla wierzycieli obejmują m.in.:

Składanie wniosków o otwarcie postępowania: Nasz zespół prawników pomaga klientom w przygotowaniu i złożeniu wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Jest to kluczowy krok w procesie, który umożliwia wierzycielom skorzystanie z procedur prawnych i ochronę swoich interesów. Nasi prawnicy dbają o to, aby wnioski były zgodne z prawem, prawidłowo przygotowane i złożone we właściwych terminach, zapewniając klientom profesjonalne wsparcie na każdym etapie.

Zgłaszanie wierzytelności: Przedsiębiorcy muszą zgłosić swoje wierzytelności w celu uzyskania prawa do ich zaspokojenia. Nasz zespół specjalistów zajmuje się przygotowaniem kompletnych dokumentów i właściwym zgłoszeniem wierzytelności w ramach przewidzianych terminów. Zapewniamy naszym klientom wsparcie w tym procesie, dbając o prawidłowe procedury, aby zapewnić ochronę ich interesów.

Obsługa prawna w trakcie procedury oddawania głosów przez wierzycieli: Procedura oddawania głosów przez wierzycieli jest kluczowym elementem postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Zazwyczaj odbywa się na specjalnych zebraniach, na których wierzyciele mają możliwość przedstawienia swoich stanowisk i głosowania nad zatwierdzeniem lub odrzuceniem propozycji układowych. Każdy wierzyciel ma przypisany określony udział w głosach, który zależy od wysokości jego wierzytelności. Im większa wierzytelność, tym większy wpływ ma wierzyciel na wynik głosowania. Nasz zespół prawników zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów w trakcie tej procedury. Reprezentujemy interesy wierzycieli, udzielamy porad prawnych, doradzamy w kwestiach związanych z procedurami głosowania oraz wspieramy klientów w podejmowaniu decyzji dotyczących głosowania nad propozycjami układowymi.

Opiniowanie propozycji układowych i zgłaszanie ewentualnych zarzutów: Nasz zespół prawników specjalizuje się w opiniowaniu propozycji układowych składanych przez dłużników. To ważne zadanie, ponieważ propozycje te mogą mieć istotny wpływ na interesy wierzycieli. Analizujemy zgodność propozycji układowych z prawem, oceniamy ich skuteczność i wpływ na interesy wierzycieli, aby nasi klienci byli dobrze poinformowani i mogli podjąć właściwe decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia propozycji. Nasz zespół prawników reprezentuje interesy wierzycieli i dąży do osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków układu.

Profesjonalne doradztwo restrukturyzacyjne dla wierzycieli zapewnia kompleksowe wsparcie i reprezentację w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Nasz zespół doświadczonych prawników dba o ochronę interesów wierzycieli na każdym etapie procesu, zapewniając nieocenione wsparcie prawne.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Jako specjaliści w dziedzinie restrukturyzacji, posiadamy dogłębną wiedzę na temat prawa i procedur związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi. Znamy skomplikowane przepisy prawne, które regulują te procesy, i jesteśmy w stanie skutecznie poruszać się w ich ramach. Nasze doświadczenie pozwala nam zidentyfikować i wykorzystać dostępne narzędzia prawne, które mogą służyć do ochrony interesów wierzycieli.

Mamy również szeroki zakres umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania wierzytelnościami. Doskonale rozumiemy, jakie czynniki mogą wpływać na zdolność dłużnika do spłaty swoich zobowiązań i jakie strategie można zastosować w celu minimalizacji ryzyka. Nasze usługi doradcze obejmują analizę sytuacji finansowej dłużnika, ocenę perspektyw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, opracowanie planów działania i monitorowanie postępów.

Korzystanie z doradztwa restrukturyzacyjnego dla wierzycieli daje klientom pewność, że ich interesy są odpowiednio chronione. Nasz zespół prawników reprezentuje interesy wierzycieli na każdym etapie procesu, dbając o to, aby przestrzegane były wszystkie procedury i terminy. Oferujemy kompleksowe wsparcie, zarówno w sferze prawniczej, jak i strategicznej, aby nasi klienci mogli podejmować dobrze przemyślane decyzje i działać w sposób zgodny z ich interesami.

Wybierz profesjonalne usługi doradcze dla wierzycieli!

Jesteśmy dumni z naszej reputacji jako rzetelni i skuteczni partnerzy biznesowi dla wierzycieli w całej Polsce. Zawsze działamy w interesie naszych klientów, dbając o to, aby uzyskali jak najwyższe zaspokojenie finansowe. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i zaprezentujemy nasze kompleksowe podejście do sprawy!

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice