Restrukturyzacja

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie wsparcia i obsługi procesów restrukturyzacyjnych, zarówno w formie sądowej, jak i pozasądowej, w tym w postępowaniach o zatwierdzenie układu.

Oferujemy pełne wsparcie w procesie restrukturyzacji, w tym pełnienie roli nadzorcy układu oraz monitorowanie procesu wykonania układu. Jesteśmy przekonani, że proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa wymaga kompleksowego podejścia, a jedynie indywidualne podejście do problemów przedsiębiorców pozwoli na skuteczną realizację tego procesu. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z kontrahentami, bankami, firmami pożyczkowymi oraz firmami windykacyjnymi.

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych o zatwierdzenie układu (PZU), które stanowią doskonałe rozwiązanie dla firm borykających się z trudnościami finansowymi, płynnością finansową, a także zagrożonych postępowaniami sądowymi lub egzekucyjnymi.

Nasza firma to zespół specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w obszarze wsparcia i obsługi procesów restrukturyzacyjnych. Świadczymy kompleksowe usługi zarówno w ramach postępowań sądowych, jak i pozasądowych, umożliwiając naszym klientom skuteczną restrukturyzację i odzyskanie stabilności finansowej. Jesteśmy świadomi, że proces restrukturyzacji może stanowić kluczową szansę dla przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji, dlatego oferujemy nasze pełne wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Proces restrukturyzacji pozwala na skuteczne zabezpieczenie dłużnika przed ogłoszeniem upadłością.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego, zadłużenie powstałe do dnia otwarcia postępowania nie podlega spłacie, co umożliwia pozyskanie środków finansowych na bieżącą działalność gospodarczą, a nie na spłatę zadłużenia. Okres ten, w przypadku najprostszych postępowań, wynosi od 3 do ponad 12 miesięcy.

Czym są postępowania restrukturyzacyjne?

Proces restrukturyzacji to strategiczne działanie, które ma na celu przekształcenie przedsiębiorstwa w celu poprawy jego kondycji finansowej i operacyjnej. Jest to kompleksowy proces, który może obejmować szereg zmian i dostosowań w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa:

Mogą to być zmiany w strukturze organizacyjnej, takie jak reorganizacja departamentów czy przeprowadzenie redukcji etatów. 

Wprowadzenie nowego modelu biznesowego umożliwiające przedsiębiorstwu dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i zwiększenie konkurencyjności. 

Restrukturyzacja może obejmować działania mające na celu renegocjację warunków zadłużenia, restrukturyzację długów lub negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania bardziej korzystnych warunków spłaty.

Istotnym elementem procesu jest redukcja kosztów. Postępowania restrukturyzacyjne obejmują analizę i optymalizację kosztów, identyfikując obszary, w których można osiągnąć oszczędności. Może to obejmować np. negocjacje z dostawcami w celu uzyskania lepszych warunków handlowych, eliminację zbędnych kosztów czy restrukturyzację struktury kosztów.

Warto zaznaczyć, że proces restrukturyzacji nie jest jednorazowym działaniem, lecz raczej długotrwałym procesem. Wymaga zaangażowania zarządu oraz innych kluczowych osób w przedsiębiorstwie. Przebieg procesu restrukturyzacji może się różnić w zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Wprowadzenie zmian może wymagać czasu i wysiłku, jednak korzyści wynikające z restrukturyzacji mogą być znaczące. Poprawa kondycji finansowej, zwiększenie efektywności operacyjnej i lepsza konkurencyjność to tylko niektóre z potencjalnych rezultatów procesu restrukturyzacji.

Profesjonalne wsparcie w restrukturyzacji

Nasza kancelaria oferuje profesjonalne wsparcie w procesie restrukturyzacji, zapewniając naszym klientom kompleksowe rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Jako specjaliści w dziedzinie restrukturyzacji, pełnimy rolę nadzorców układu, której celem jest kontrolowanie i nadzorowanie postępowania restrukturyzacyjnego. Dbanie o przestrzeganie zasad i procedur to kluczowy element naszej pracy, ponieważ wiemy, że skrupulatne przestrzeganie przepisów jest niezbędne dla skutecznego przebiegu procesu restrukturyzacyjnego.

Skuteczne negocjacje 

Nasz zespół prawników specjalizuje się w obszarze restrukturyzacji i posiada szeroką wiedzę prawniczą. Umożliwia nam ona prowadzenie skutecznych negocjacji z różnymi podmiotami. Naszym celem jest osiągnięcie korzystnych warunków i rozwiązań dla naszych klientów w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Dzięki naszemu doświadczeniu i umiejętnościom negocjacyjnym, jesteśmy w stanie reprezentować interesy naszych klientów w rozmowach z:

 • kontrahentami,
 • bankami,
 • firmami pożyczkowymi,
 • firmami windykacyjnymi. 

Kompleksowe podejście

Wierzymy, że kompleksowe podejście do problemów przedsiębiorców jest kluczowe dla efektywnej i zrównoważonej realizacji procesu restrukturyzacji. Dlatego też, oprócz pełnienia roli nadzorców układu, oferujemy naszym klientom szeroki zakres usług doradczych, które obejmują:

 • analizę finansową,
 • ocenę ryzyka,
 • strategie restrukturyzacyjne,
 • opracowanie planów działania. 

Nasz zespół skupia się na zapewnieniu profesjonalnego wsparcia w każdym aspekcie procesu restrukturyzacyjnego. Dostosowujemy nasze działania do indywidualnych potrzeb i celów klienta.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Jedną z naszych specjalizacji jest prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych o zatwierdzenie układu (PZU). Postępowanie to stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm, które borykają się z trudnościami finansowymi, płynnością finansową lub są zagrożone postępowaniami sądowymi lub egzekucyjnymi. Dzięki PZU możliwe jest skuteczne zabezpieczenie dłużnika przed ogłoszeniem upadłości. W toku postępowania restrukturyzacyjnego, zadłużenie powstałe do dnia otwarcia postępowania nie podlega spłacie, co umożliwia przedsiębiorstwu pozyskanie środków finansowych na bieżącą działalność gospodarczą. 

Otwarcie restrukturyzacji niesie za sobą szereg istotnych korzyści, takich jak:

 • Zawieszenie egzekucji komorniczych, co pozwala na czasowe zabezpieczenie majątku przed wierzycielami.
 • Wygaśnięcie możliwości wypowiedzenia umów przez banki i kontrahentów, co umożliwia kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa bez ryzyka utraty kontraktów.
 • Przerwanie błędnego koła zadłużenia, które często prowadzi do kolejnych długów i kłopotów finansowych.

Kompleksowa restrukturyzacja na każdym etapie

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, jesteśmy w stanie kompleksowo wesprzeć naszych klientów. Wspieramy ich w uzyskaniu korzyści wynikających z postępowania o zatwierdzenie układu. Również reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie procesu, skupiając się na negocjacjach i restrukturyzacji zobowiązań. Są one kluczowymi narzędziami pozwalającymi uniknąć upadłości i poprawić działalność gospodarczą przedsiębiorstwa.

Współpraca z nami to gwarancja profesjonalizmu, skuteczności i indywidualnego podejścia do potrzeb naszych klientów. Oferujemy kompleksowe wsparcie, zarówno w procesach restrukturyzacyjnych, jak i w innych aspektach związanych z zarządzaniem kryzysem finansowym. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły i rozpocząć owocną współpracę.

Otwarcie restrukturyzacji niesie za sobą szereg istotnych korzyści, takich jak:

Zawieszenie egzekucji komorniczych, co pozwala na czasowe zabezpieczenie majątku przed wierzycielami.

Wygaśnięcie możliwości wypowiedzenia umów przez banki i kontrahentów, co umożliwia kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa bez ryzyka utraty kontraktów.

Przerwanie błędnego koła zadłużenia, które często prowadzi do kolejnych długów i kłopotów finansowych.

Kompleksowe wsparcie – od początku do końca procesu restrukturyzacji.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, jesteśmy w stanie kompleksowo wesprzeć naszych klientów w uzyskaniu korzyści wynikających z postępowania o zatwierdzenie układu.

Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. Dużą wagę przywiązujemy do negocjacji oraz restrukturyzacji zobowiązań, jako narzędzi pozwalających uniknąć upadłości oraz usprawnić działalność gospodarczą formy.

O wzroście zainteresowania przedsiębiorców procedurami restrukturyzacyjnymi świadczą najnowsze dane.

W 2022 r. skorzystało z nich 2261 podmiotów gospodarczych, podczas gdy w 2021 r. z restrukturyzacji skorzystało 1844 podmiotów gospodarczych, a w 2020 r. zaledwie 758 podmiotów gospodarczych.

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice