Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest procedurą, która stanowi nadzieję dla osób borykających się z problemami finansowymi, a w szczególności dla tych, którzy znaleźli się w pułapce zadłużenia i chcą rozpocząć nowe życie bez ciężaru długów. Oferujemy kompleksową pomoc w ramach postępowania upadłościowego, zapewniając przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wsparcie w trakcie całej procedury. Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, aczkolwiek obejmuje również byłych przedsiębiorców, którzy borykają się z problemami finansowymi powstałych w trakcie prowadzenia działalności. Jako kancelaria syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksowe doradztwo i reprezentację w toku postępowania upadłościowego.

Nasza kancelaria jest w pełni zaangażowana w pomaganie naszym klientom w procesie oddłużania poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wysoka jakość świadczonych przez nas usług opiera się na naszej precyzyjnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb klientów strategii oraz ich pełnej satysfakcji.

Z przyjemnością oferujemy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, niezależnie od jego stopnia skomplikowania oraz wysokości zobowiązań. Obejmuje to przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, pomoc w pozyskaniu dokumentacji oraz sporządzenie wszelkich wniosków w toku postępowania. Nasza kancelaria podejmuje również stałą kontrolę nad prowadzonym postępowaniem, co obejmuje między innymi sporządzenie wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy. Dodatkowo, oferujemy pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści z przyjemnością udzielą Ci szczegółowych informacji na temat naszych usług. Pamiętaj, że wstępna konsultacja jest całkowicie bezpłatna.

Upadłość konsumencka stanowi nadzieję dla osób, które zmagają się z trudnościami finansowymi i pragną rozpocząć nowe życie. Procedura ta jest dedykowana przede wszystkim jednostkom indywidualnym, osobom fizycznym, które znalazły się w pułapce zadłużenia. Jej celem jest zapewnienie uczciwego i skutecznego mechanizmu dla tych, którzy mają problemy z płynnością finansową i potrzebują wsparcia w wyjściu z trudnej sytuacji zadłużenia.

Jako kancelaria syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksowe doradztwo oraz reprezentację w procesie upadłościowym. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług, opartą na precyzyjnie dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów strategii. Naszym priorytetem jest pełna satysfakcja klientów i osiągnięcie zamierzonych celów w procesie upadłościowym.

Upadłość konsumencka warunki

Upadłość konsumencka jest procedurą, która może być ogłoszona tylko przez konsumenta, czyli osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Istotne jest tutaj wykreślenie wpisu z rejestru CEIDG, a nie sam fakt zawieszenia działalności gospodarczej czy faktycznego zaprzestania jej prowadzenia. 

Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi udowodnić, że nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań w sposób regularny. Może to obejmować brak stałych dochodów lub nadmierną ilość długów w stosunku do dostępnych środków finansowych. Aby zostać uznanym za niewypłacalnego, zaległości w spłacie zobowiązań powinny przekraczać trzy miesiące.

Dodatkowo, jeżeli w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką osoba była objęta wcześniejszym postępowaniem upadłościowym i to postępowanie zostało umorzone lub ustalony plan spłaty wierzycieli został uchylony z jej winy, wniosek o upadłość konsumencką może zostać odrzucony.

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Warto zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w przypadku znajdowania się w trudnej sytuacji finansowej. Ogłoszenie takiej upadłości może przynieść wiele korzyści, oto kilka głównych z nich:

 • Ochrona przed wierzycielami: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapewnia dłużnikowi czasową ochronę przed działaniami podejmowanymi przez wierzycieli w celu odzyskania swoich długów. Daje to dłużnikowi pewien oddech i możliwość skoncentrowania się na uregulowaniu swojej sytuacji.
 • Redukcja zadłużenia: Proces upadłości konsumenckiej umożliwia negocjacje i uzgodnienie redukcji zadłużenia. Dłużnik ma szansę negocjować warunki spłaty swoich długów, co może prowadzić do ich znacznego zmniejszenia.
 • Spłata długów w planie spłaty: W ramach upadłości konsumenckiej możliwe jest opracowanie planu spłaty. Plan spłaty jest dostosowany do możliwości finansowych dłużnika. Uwzględnia on spłatę zadłużenia w określonym okresie czasu i może obejmować zmniejszenie kwoty długu oraz rozłożenie płatności na dogodne raty. 
 • Wznowienie działalności gospodarczej: Jeśli dłużnik prowadził wcześniej działalność gospodarczą, a z powodu zadłużenia musiał ją zakończyć. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może otworzyć drogę do wznowienia działalności po uregulowaniu swoich długów. To daje dłużnikowi szansę na ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej i budowanie nowych perspektyw finansowych.
 • Zatrzymanie narastającego zadłużenia: Upadłość konsumencka daje możliwość przerwania błędnego koła zadłużenia, które często prowadzi do kolejnych długów i kłopotów finansowych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje dłużnikowi szansę na zresetowanie swojej sytuacji finansowej, zatrzymanie narastającego zadłużenia i rozpoczęcie nowego rozdziału, opartego na odpowiednim zarządzaniu finansami i zdrowych podstawach ekonomicznych.

Warto zauważyć, że każda sytuacja jest indywidualna, dlatego przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym, który będzie w stanie dokładnie omówić sytuację, ocenić korzyści i możliwe ryzyka oraz pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

Kompleksowa pomoc w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej

Z przyjemnością oferujemy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, niezależnie od jego stopnia skomplikowania oraz wysokości zobowiązań. Nasza kancelaria ma szerokie doświadczenie w obszarze upadłości konsumenckiej i zrozumie twoje indywidualne potrzeby oraz wyzwania, z jakimi się borykasz.

Nasi wyspecjalizowani prawnicy są gotowi pomóc Ci w przygotowaniu wniosku, który jest kluczowym dokumentem rozpoczynającym proces. Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać informacje na temat dłużników, ich majątku, zadłużenia oraz wszelkich istotnych informacji finansowych. Będziemy Cię wspierać na każdym kroku, pomagając w pozyskaniu niezbędnej dokumentacji i sporządzając wszelkie wymagane wnioski w toku postępowania. Działamy w sposób rzetelny i skrupulatny, dbając o to, aby wszelkie dokumenty i formalności były kompletnie przygotowane i zgodne z przepisami prawa.

Upadłość konsumencka z naszą kancelarią

Nasza kancelaria podejmuje również stałą kontrolę nad prowadzonym postępowaniem, zapewniając ci spokój i pewność, że wszystkie sprawy są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, oferujemy pomoc i wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami. Rozumiemy, że mogą pojawić się trudności komunikacyjne lub konflikty, dlatego będziemy pełnić rolę mediatora i reprezentować Twoje interesy w tych kontaktach. Naszym celem jest zapewnienie Ci maksymalnego wsparcia i ochrony w trakcie całego procesu upadłościowego.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasi doświadczeni specjaliści są w pełni przygotowani, by odpowiedzieć na Twoje pytania, rozwiać wątpliwości i przedstawić Ci cały proces upadłości konsumenckiej w sposób jasny i zrozumiały. Zależy nam na tym, abyś podjął decyzję na podstawie pełnej wiedzy i zrozumienia, dlatego nasza wstępna konsultacja jest całkowicie bezpłatna. Będziemy z Tobą współpracować, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji finansowej.

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice